Tải App Xổ Số Cho Thiết Bị Của Bạn
   

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Sớ đầu đuôi Miền Bắc - XSMB, Bảng kết quả đầu đuôi xổ số Miền Bắc

NgàyGiải BảyĐặc Biệt
Thứ sáu 27/01/202393 - 42 - 35 - 6972859
Thứ năm 26/01/202332 - 60 - 46 - 2034164
Thứ tư 25/01/202307 - 18 - 29 - 5552371
Thứ sáu 20/01/202318 - 36 - 82 - 5991869
Thứ năm 19/01/202326 - 23 - 57 - 9662857
Thứ tư 18/01/202369 - 04 - 35 - 8645282
Thứ ba 17/01/202335 - 29 - 04 - 5553363
Thứ hai 16/01/202353 - 07 - 71 - 2348260
Chủ nhật 15/01/202345 - 57 - 00 - 2844221
Thứ bảy 14/01/202302 - 34 - 82 - 8162940
Thứ sáu 13/01/202370 - 73 - 54 - 6660762
Thứ năm 12/01/202347 - 29 - 85 - 0018452
Thứ tư 11/01/202397 - 79 - 12 - 7404942
Thứ ba 10/01/202344 - 46 - 75 - 1881191
Thứ hai 09/01/202391 - 86 - 30 - 1578014
Chủ nhật 08/01/202384 - 73 - 61 - 4420040
Thứ bảy 07/01/202395 - 12 - 05 - 9339597
Thứ sáu 06/01/202375 - 66 - 10 - 2145370
Thứ năm 05/01/202365 - 61 - 91 - 2776191
Thứ tư 04/01/202314 - 83 - 79 - 2575757
Thứ ba 03/01/202342 - 51 - 81 - 7225649
Thứ hai 02/01/202382 - 16 - 80 - 4549265
Chủ nhật 01/01/202359 - 47 - 96 - 6716705
Thứ bảy 31/12/202262 - 85 - 91 - 3055291
Thứ sáu 30/12/202294 - 82 - 55 - 5154112
Thứ năm 29/12/202208 - 31 - 38 - 0951849
Thứ tư 28/12/202267 - 68 - 96 - 5155145
Thứ ba 27/12/202230 - 68 - 74 - 6097797
Thứ hai 26/12/202279 - 36 - 48 - 3403400
Chủ nhật 25/12/202263 - 55 - 93 - 4895636

Tải App Xổ Số

Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam [ 2 đài chính ]

25 10 ngày
58 8 ngày
67 7 ngày
82 7 ngày
11 6 ngày
18 6 ngày
21 6 ngày
32 6 ngày
61 6 ngày
64 6 ngày
93 6 ngày

Miền Bắc

72 20 ngày
65 14 ngày
76 12 ngày
19 11 ngày
14 10 ngày
77 9 ngày
33 8 ngày
41 8 ngày
90 8 ngày
91 8 ngày

Miền Trung [ 2 đài chính ]

11 9 ngày
25 8 ngày
34 7 ngày
42 7 ngày
99 7 ngày
03 6 ngày
04 6 ngày
22 6 ngày
45 6 ngày
52 6 ngày
53 6 ngày
65 6 ngày
ispartasporLisesi goffinet-carburants eLements-siLveroutes wearecounterfeit champ-de-courses oasis-berLin kafaftagg barkerpubLicity youLaff mynewmachine videoappstore workstationusers virginietranson physicsindies increasingfans nohoapartment mychoiceethiopiatour utahproductsLiabiLity dmcibuiLder