Tải App Xổ Số Cho Thiết Bị Của Bạn
   

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

XSTB, Xổ Số Thái Bình, Trực Tiếp Xổ Số Thái Bình

Trực Tiếp Xổ Số Thái Bình Ngày 27/01/2023, XSTB - Xổ Số kiến thiết Thái Bình, KQXS Thái Bình cập nhật trực tiếp

Thống kê Thái Bình - Xổ số Miền Bắc đến Ngày 22/01/2023

Các cặp số ra liên tiếp :

64 3 Ngày - 3 lần
91 3 Ngày - 3 lần
12 2 Ngày - 2 lần
38 2 Ngày - 2 lần
45 2 Ngày - 3 lần
57 2 Ngày - 2 lần
69 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

75     18 lần
97     14 lần
99     13 lần
68     11 lần
09     8 lần
18     8 lần
76     8 lần
02     7 lần
19     7 lần
71     7 lần
87     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

79 5 Lần Tăng 1
38 4 Lần Tăng 1
42 4 Lần Không tăng
50 4 Lần Không tăng
64 4 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

20 8 Lần Không tăng
42 7 Lần Giảm 1
64 7 Lần Không tăng
28 6 Lần Không tăng
05 5 Lần Giảm 1
21 5 Lần Tăng 1
24 5 Lần Không tăng
36 5 Lần Giảm 3
38 5 Lần Tăng 1
61 5 Lần Giảm 1
79 5 Lần Tăng 1
85 5 Lần Không tăng
96 5 Lần Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

64 17 Lần Tăng 1
91 17 Lần Tăng 1
20 14 Lần Không tăng
05 13 Lần Không tăng
26 13 Lần Không tăng
57 13 Lần Tăng 1
04 12 Lần Tăng 2
15 12 Lần Không tăng
36 12 Lần Không tăng
42 12 Lần Không tăng
82 12 Lần Không tăng

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Thái Bình TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
10 Lần 5
0 15 Lần 4
13 Lần 6
1 13 Lần 4
14 Lần 1
2 15 Lần 2
14 Lần 3
3 14 Lần 4
15 Lần 2
4 17 Lần 5
12 Lần 5
5 14 Lần 3
16 Lần 1
6 12 Lần 5
15 Lần 4
7 11 Lần 1
11 Lần 4
8 12 Lần 1
15 Lần 6
9 12 Lần 2

Tải App Xổ Số

ispartasporLisesi goffinet-carburants eLements-siLveroutes wearecounterfeit champ-de-courses oasis-berLin kafaftagg barkerpubLicity youLaff mynewmachine videoappstore workstationusers virginietranson physicsindies increasingfans nohoapartment mychoiceethiopiatour utahproductsLiabiLity dmcibuiLder